182.945 Lëndë të futura në sistem

Projekti Sistemi Qendror i Evidences Penale i financuar nga BE-ja po zbatohet nga një konsorcium i udhëhequr nga Kosovo Legal Services Company.
Rezultati i deri tanishëm nga projekti.
Plot 182.945 Lëndë të futura në sistem.