U mbajt punëtoria mbi “Ligjin për Kompetencat e zgjeruara të Konfiskimit”

Projekti i BE-së “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, në bashkëpunim me Projektin e BE-së “Mbështetje e mëtejmë e Institucioneve të Kosovës në luftën kundër Krimit të Organizuar, Korrupsionit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm” mbajtën me datën 17 Korrik, Punëtorinë e trajnimit mbi “Ligjin për Kompetencat e zgjeruara të Konfiskimit” për Avokatët dhe anëtarët e Odës së Avokatëve të Kosovës.
English below**

EU Project ‘Support to Free Legal Professions and the Bar Association’ in cooperation with the EU Project „Further Support to Kosovo Institutions in fighting Organised Crime, Corruption and Violent Extremism“ contucted on 17th of July, the Training Workshop on the “New Extended Powers of Confiscation Law”, for Lawyers and the members of Kosovo Bar Association.