Sot u mbajt takimi i radhës në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së per Autoritetin Kosovar të Konkurrencës dhe Komisionit të Ndihmës Shtetërore”-Another meeting within the “EU Support to Kosovo Competition Authority and State Aid Commission” project was held today.

Sot u mbajt takimi i radhës në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së per Autoritetin Kosovar të Konkurrencës dhe Komisionit të Ndihmës Shtetërore”. Në këtë takim u diskutua për hapat e ardhshëm që do të merren për implementimin e aktiviteteve të parapara me projekt për institucionin e Autoritetit të Konkurrencës dhe atë të Ndihmës Shtetërore.

English below*

Another meeting within the “EU Support to Kosovo Competition Authority and State Aid Commission” project was held today. At this meeting, the representatives of the project, as well as EU Office and beneficiary institutions, discussed the next steps to be taken for the activities’ implementation foreseen by the project for the institution of the Competition Authority and the State Aid.