Sot në Këshillin Gjyqësor të Kosovës u mbajt takimi i Këshillit Drejtues i Projektit “Mbështetje e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”.

Sot në Këshillin Gjyqësor të Kosovës u mbajt takimi i Këshillit Drejtues i Projektit “Mbështetje e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”.

Në këtë takim është bërë prezentimi i aktiviteteve dhe rezultateve të arritura në tre muajt e fundit, si dhe sfidat e tejkaluara dhe mundësitë që lindin në të ardhmen. Poashtu gjatë takimit është bërë edhe
prezantimi i planit të aktiviteteve të projektit.

Përfaqësuesit të Këshillit Gjyqesor të Kosovës dhe përfituesit e këtij projekti shprehën falenderimin për punën e bërë deri më tani nga zyrtarët e projektit dhe shprehën gadishmërinë e tyre për bashkëpunim të mëtutjeshëm.

Today, in the Kosovo Judicial Council, “Further Support of Kosovo Institutions in the Fight against Organizing Crime, Corruption and Violent Extremism” project held the Steering Committee Meeting.

In this meeting OCC Project presented the activities and results achieved in the last three months as well as the overcoming challenges and opportunities that will arise in the future.

Representatives of the Kosovo Judicial Council and beneficiaries of this project expressed gratitude for the work done so far by project officials and expressed their readiness for further cooperation.