Promovimi i manualit për Procedurën Kontestimore.

Sot është promovuar manuali për Procedurën Kontestimore. Ky manual do t`u hyjë në punë gjyqtarëve kosovarë.
Njëri nga bashkë-autorët, Bardhyl Hasnapapaj tha se:punimi i manualit mori kohë rreth tri vite, dhe se ky manual do të përdoret nga gjyqtarët që kanë përvojë më të madhe sesa vet autorët e këtij manuali.
Manuali u vlersua lartë edhe nga Christina Davis nga USAID, ku ndër të tjera theksoi se ky manual do të ketë impakt të madh.

 

https://www.facebook.com/gazetainfokuss/videos/419642062100035/UzpfSTI5MDUwNzI1NzYzNjE0NDoyMzYzMzYwODA3MDE3NDM1/