Plot 203.422 lëndë të futura në sistem

Projekti Sistemi Qendror i Evidences Penale i financuar nga BE-ja po zbatohet nga një konsorcium i udhëhequr nga Kosovo Legal Services Company.
Rezultati i deri tanishëm nga projekti ka arritur gjithsej në plot 203.422  lëndë të futura në sistem.

Përveç qytetarëve që kanë një benefit të jashtëzakonshëm si në aspektin kohor edhe saktësisë së këtyre çertifikatave, benefiti do të jetë shumë i madh sidomos për gjyqtarë dhe prokurorë dhe organet e tjera të ndjekjes penale apo shërbimet e tjera sekrete dhe ato të sigurisë kombëtare.