Plot 182.945 lëndë të futura në sistem.

Projekti Sistemi Qendror i Evidences Penale i financuar nga BE-ja po zbatohet nga një konsorcium i udhëhequr nga Kosovo Legal Services Company.
Rezultati i deri tanishëm nga projekti.

Plot 182.945 Lëndë të futura në sistem.

Përveç qytetarëve që kanë një benefit të jashtëzakonshëm si në aspektin kohor edhe saktësisë së këtyre çertifikatave, benefiti do të jetë shumë i madh sidomos për gjyqtarë dhe prokurorë dhe organet e tjera të ndjekjes penale apo shërbimet e tjera sekrete dhe ato të sigurisë kombëtare.