Kodi Penal i Republikës së Kosovës – KODI NR. 06/L-074/ Criminal Code of the Republic of Kosovo – CODE NO. 06/L-074

KODI NR. 06/L-074
KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS : KODI NR. 06

CODE NO. 06/L-074
CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO :CODE NO. 06