Intervistë rreth Digjitalizimit të Lëndëve Gjyqësore

Të ftuar: Bardhyl Hasanapapaj, Drejtor Ekzekutiv dhe Zv.Shef i Projektit – NCCR

Blerta Berveniku – Eksperte Udhëheqëse e IT-së në projektin NCCR

Genci Jaha – Konsulentë Ligjor