Amendamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 2015/Amendment of the Constitution of the Republic of Kosovo 2015

AMENDAMENTIMI_I_KUSHTETUTËS_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_-_2015

 

AMENDMENT_OF_THE_CONSTITUTION_OF_REPUBLIC_OF_KOSOVO_-_2015