Amendamenti i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 2016/Amendment of the Constitution of Republic of Kosovo 2016

AMENDAMENTIMI_I_KUSHTETUTËS_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS_-_2016

AMENDMENT_OF_THE_CONSTITUTION_OF_REPUBLIC_OF_KOSOVO_-_2016